Τμήμα Δημοσιογραφίας ΑΠΘ

Posted By on Apr 2, 2014 | 0 comments


πελάτες: 

Το www.irec.gr αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα της πρωτοπόρου εταιρείας μουσικής παραγωγής.

case study: 
Ως στόχος τέθηκε η δημιουργία μίας άρτιας αισθητικά ιστοσελίδας στο πνεύμα του πανεπιστημιακού ιδρύματος και πιο συγκεκριμένα του τμήματος Δημοσιογραφίας, η οποία παράλληλα θα είναι και εύκολη στη χρήση (για τον επισκέπτη). Μέσω αυτής οι φοιτητές αλλά και το διδακτικό προσωπικό του τμήματος, μέσα μαζικής ενημέρωσης και πιθανοί ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρχονται σε επαφή με το ακαδημαϊκό έργο και τις μελέτες του τμήματος  αλλά και να ενημερώνονται για επικείμενες εκδηλώσεις, εξεταστικές περιόδους κ.α.
Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία μίας αμφίδρομης σχέσης μεταξύ του φοιτητή και του ιδρύματος, κάτι που μόνο μέσω μίας ορθά κατασκευασμένης ιστοσελίδας μπορεί να επιτευχθεί.

τεχνικά χαρακτηριστικά:
– PHP 5, MySQL βάση δεδομένων και server Apache.
– full-dynamic ιστοσελίδα, με δυνατότητα χρήσης του συνόλου της από τους χρήστες.
– ενσωμάτωση πολλαπλών δυναμικών φορμών επικοινωνίας.

– ενσωμάτωση πολλαπλών τρόπων ενημέρωσης του κοινού για τις δράσεις του τμήματος.

– ενσωμάτωση εργαλείων για χειρισμό κάθε είδους multimedia (videos, φωτογραφίες, live streaming κ.ά.).

– κ.ά.

επιπλέον: 
– δυνατότητα εντοπισμού του τμήματος στον χάρτη.

– σύνδεση με ποικίλες φόρμες αξιολόγησης και επιμέρους κατάρτισης των φοιτητών.

– συνεχής ροή πληροφορίας με άμεση ενημέρωση για πιθανές αλλαγές στα ωράρια των μαθημάτων, αναβολές παρουσιάσεων κ.α.

περίοδος ανάπτυξης: 
4 μήνες