Επαγγελματική Ταυτότητα

Posted By on Aug 9, 2010 | 0 comments


πιο συγκεκριμένα:

(+) σχεδίαση μοναδικού GOLD λογοτύπου που επικοινωνεί το μήνυμα που θέλετε, με βάση τις δικές σας οδηγίες
(+) σχεδίαση επαγγελματική κάρτας 2 όψεων
(+) δύο εκδόσεις της κάρτας σας: έγχρωμη και ασπρόμαυρη
(+) σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας (επιστολόχαρτα, φυλλάδια και ψηφιακά λογότυπα για χρήση στο διαδίκτυο)

(!) εκτύπωση 1000 καρτών (για όλες τις ανάγκες σας)
(!) εκτύπωση 250 επιστολόχαρτων
(!) εκτύπωση 250 φυλλαδίων μίας όψης

(!) παράδοση ψηφιακών αρχείων για να τυπώσετε τις κάρτες σας όπου εσείς θέλετε

 

Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες σας και σας προτείνουμε πληθώρα λύσεων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές!